Welkom bij Hervormde Gemeente Veen

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, u bent van harte welkom!

home-kerkdiensten-afbeelding-kerk-hervormdegemeenteveen.svg

26 juni

Morgen - 09.30 uur 
ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Avond - 18.00 uur
ds. J. Brouwer 

home-kerkdiensten-afbeelding-kerk-hervormdegemeenteveen.svg

3 juli

Morgen - 09.30 uur 
ds. M.A. Kuijt (Wijk)

Avond - 18.00 uur
ds. J. Brouwer 

home-kerkdiensten-afbeelding-kerk-hervormdegemeenteveen.svg

10 juli

Morgen - 09.30 uur 
ds. J.J. Mulder (Krimpen a/d IJssel)

Avond - 18.00 uur
ds. W.J. Westland 
(Hardinxveld)

Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.

Efeze 3:10

Hervormde Gemeente Veen

Als Hervormde Gemeente van Veen zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Over Hem lezen we in de Bijbel:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

(Johannes 3: 16).

Die tekst zegt veel. Over onszelf, als mensen. Namelijk dat we zonder Hem verloren zijn. Maar die ene zin bevat tegelijkertijd ook hét goede nieuws. 

Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en uit de dood opgewekt. Op grond hiervan schenkt Hij door geloof in Hem vergeving van zonden, en een nieuw en eeuwig leven! Als gemeente van Christus leven we van dit Evangelie, deze blijde boodschap. In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we, als goede leerlingen met woord en daad, onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Want we verlangen ernaar dat ook zij delen in geloof in Jezus Christus. 

Meer over de gemeente

Laatste nieuwsberichten

Iedereen welkom!

24 feb Iedereen is van harte welkom in de kerk. Bezoekersaantallen: de morgen- en avonddiensten zijn vanaf aanstaande zondag weer voor iedereen toegankelijk. Collecteren: na overleg blijkt toch het van ... lees verder
Scroll naar boven