Welkom bij Hervormde Gemeente Veen

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, u bent van harte welkom!

Coronavirus

Alle mededelingen en aanpassingen betreffende de kerkdiensten en het Hervormd Centrum vindt u op de pagina 'nieuws'. U ziet deze bovenaan in het menu. De diensten zijn online te volgen (zie onderstaand) en een deel van de gemeente en gasten zijn welkom in de kerk. Het schema hiervoor staat ook op de pagina 'nieuws'.

home-kerkdiensten-afbeelding-kerk-hervormdegemeenteveen.svg

22 november

Morgen - 09.30 uur 
ds. A.L. v. Zwet (Putten)

Avond - 18.00 uur
ds. J. Brouwer

 

home-kerkdiensten-afbeelding-kerk-hervormdegemeenteveen.svg

29 november

Morgen - 09.30 uur 
ds. J. Brouwer

Avond - 18.00 uur
ds. G. Mulder (Kootwijk)

Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.

Efeze 3:10

Hervormde Gemeente Veen

Als Hervormde Gemeente van Veen zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Over Hem lezen we in de Bijbel:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

(Johannes 3: 16).

Die tekst zegt veel. Over onszelf, als mensen. Namelijk dat we zonder Hem verloren zijn. Maar die ene zin bevat tegelijkertijd ook hét goede nieuws. 

Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en uit de dood opgewekt. Op grond hiervan schenkt Hij door geloof in Hem vergeving van zonden, en een nieuw en eeuwig leven! Als gemeente van Christus leven we van dit Evangelie, deze blijde boodschap. In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we, als goede leerlingen met woord en daad, onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Want we verlangen ernaar dat ook zij delen in geloof in Jezus Christus. 

Meer over de gemeente

Laatste nieuwsberichten

NIEUW Stratenschema november 2020

28 okt Uitgenodigde straten voor de Erediensten, D.V. zondag 1 t/m 29 November 2020. De uitnodigingen per straat zijn gericht aan de leden van de gemeente, en ook aan gasten die de kerkdiensten zouden ... lees verder

Erediensten en corona maatregelen – geactualiseerd op 7 oktober 2020.

09 okt Beste gemeenteleden en gasten,   Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. de corona crisis heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 5 oktober besloten tot een aantal wijzigingen. ... lees verder

Kerkdiensten later beluisteren

24 mrt I.v.m. de bijzondere omstandigheden door het coronavirus zullen de geluidsopnamen van de diensten uiterlijk 1 uur na de dienst on-line worden gepubliceerd. (zie onderaan de website onder knop:  ... lees verder
Scroll naar boven