Praktische informatie

Voetius

In Hervormd kerkblad Voetius wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze gemeente. Meeleven met de gemeente is nodig om de onderlinge band te versterken. Dit meeleven kunt u bijvoorbeeld tonen door een kaartje te sturen en in uw gebeden te denken aan hen die dit zo nodig hebben.

Voetius verschijnt iedere week, m.u.v. de vakantieperiodes. Tijdens deze periodes bevat Voetius informatie voor enkele weken. Dit wordt vooraf in Voetius vermeld.

In Veen wordt Voetius bezorgd. Wanneer u buiten Veen woont kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Betaling geschiedt bij voorkeur per machtiging. Wanneer u liever zelf het bedrag wilt overmaken, dan ontvangt u een factuur.  Een abonnement per jaar kost € 29,00 (€ 14,50 per half jaar).

Rekeningnummer

NL33 RABO 0364900172 - C.V.K. Hervormde Gemeente, inzake Voetius 

Bovenstaande geldt voor een abonnement op de papieren versie die u iedere week in de brievenbus ontvangt. Bij een postabonnement (daar waar geen bezorging is) is het bedrag € 35,00 per jaar (€ 17,50 per half jaar).

Voor opgave van nieuwe abonnees, wijzigingen en informatie e.d. kunt u terecht bij de administratie:

Marja van Ballegooijen-Heijkoop
Tamerisstraat 9
4264 VA  Veen
Tel: 06-26412601                                                                                                                                                  Email: vanballegooijen.marja@outlook.com

Het is ook mogelijk om u te abonneren op een digitale Voetius die wordt verzonden naar uw emailadres. Per abonnement kunt u 2 emailadressen opgeven. De kosten voor de digitale versie zijn € 20,00 per jaar en dit bedrag wordt jaarlijks in november geincasseerd.
Voor vragen hierover of aanmelden kunt u contact opnemen met Joanneke Vreeken-van der Giessen: voetiusdigitaal@gmail.com of 0416-544 330.  

 

Scroll naar boven