Praktische informatie

Collectemunten

De kerkvoogdij verzorgt de uitgifte van collectemunten. De munten die thans verkrijgbaar zijn vertegenwoordigen een waarde van € 0,50, €1,- en/of €5,- Deze collectemunten kunnen naast de eredienst collecte(n), gebruikt worden bij catechisatie, zending, Bijbelkring, zondagschool en verenigingen en op de basisschool.

De collectemunten kunnen worden gekocht bij de plaatselijke christelijke boekhandel. U wordt verzocht het aankoopbewijs voor eventuele fiscale doeleinden goed te bewaren, aangezien duplicaten niet worden verstrekt. Belastingaftrek is alleen mogelijk in combinatie met bankafschriften (contant betalen is niet meer fiscaal aftrekbaar). De registratie van de verkoop van de munten geschiedt namelijk aan de hand van het nummer dat op uw aankoopbewijs staat zonder vermelding van de naam van de koper.

Scroll naar boven