headerafbeelding 2 hervormdegemeenteveen
home achtergrond groen hervormdegemeenteveen

Onze gemeente

Hervormde Gemeente Veen

Als Hervormde Gemeente van Veen zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Over Hem lezen we in de Bijbel:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”
(Johannes 3: 16).

Die tekst zegt veel. Over onszelf, als mensen. Namelijk dat we zonder Hem verloren zijn. Maar die ene zin bevat tegelijkertijd ook hét goede nieuws. 

Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en uit de dood opgewekt. Op grond hiervan schenkt Hij door geloof in Hem vergeving van zonden, en een nieuw en eeuwig leven! Als gemeente van Christus leven we van dit Evangelie, deze blijde boodschap. In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we, als goede leerlingen met woord en daad, onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Want we verlangen ernaar dat ook zij delen in geloof in Jezus Christus. 

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze landelijke protestantse kerk kan onze Hervormde Gemeente van Veen gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

onze gemeente hervormdegemeenteveen afbeelding hervormdegemeenteveen

Heilige doop

De doop is het verbondsteken of sacrament (= teken en zegel) dat duidt op de inlijving van de dopeling in Christus door het Woord en door de Heilige Geest. In onze gemeente dopen wij kinderen en volwassenen.

Een belangrijke bijbelse verantwoording hiervan vinden we in het doopformulier achterin de meeste kerkbijbels. De kinderen van de gemeente behoren gedoopt te zijn. Daarom worden telkens na de geboorte van kinderen doopdiensten gehouden.

Voorafgaand aan de doopdienst vindt, meestal in de week ervóór, het doopgesprek plaats. Daarin staan we stil bij wat de doop op dat moment voor de ouders betekent en ook bij de inhoud van het doopformulier. Na de doop ontvangen de ouders een doopkaart.

Hiernaast de zondagen (in principe morgendiensten) die zijn gereserveerd om dan een doopdienst te houden:

2023

 • 15 oktober
 • 12 november
 • (evt.) 3 december

2024

 • 14, 21 of 28 januari
 • 25 februari
 • 14 april
 • 12 mei
 • 30 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 10 november
home sfeerfoto hervormdegemeenteveen

Heilig avondmaal

Het avondmaal is het verbondsteken of sacrament (= teken en zegel) dat duidt op de inblijving van het belijdende gemeentelid / de gelovige in Christus door het Woord en door de Heilige Geest. Het wordt vier keer per jaar gehouden. In de week ervóór vinden er voorbereidende zaken plaats.

In de eerste plaats de dienst van voorbereiding, waarin we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen en waar in de prediking aandacht wordt besteed aan het Heilig Avondmaal.

In de tweede plaats Censura Morum, wat betekent: beoordeling van de
levenswandel. Hier kan men belemmeringen voor de viering van het avondmaal bespreken met de aanwezige kerkenraadsleden. Dit is op woensdagavond van 19.30 tot 19.45 uur in de consistoriekamer.

In de derde plaats een bezinningsbijeenkomst in het Hervormd Centrum. Dit is op woensdagavond om 20.00 uur.

In de dienst van viering wordt het tweede deel van het formulier gelezen. In de (avond)dienst van dankzegging wordt het dankzeggingsgedeelte gelezen.

Hiernaast vindt u de data. Waar ze overlap hebben met andere activiteiten, hebben we overleg om één en ander af te stemmen.

2023

 • 03-12  Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 10-12 Bediening Heilig Avondmaal

2024

 • 03-03 Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 10-03  Bediening Heilig Avondmaal
 • 02-06  Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 09-06  Bediening Heilig Avondmaal   
 • 01-09  Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 08-09  Bediening Heilig Avondmaal 
 • 01-12 Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 08-12 Bediening Heilig Avondmaal

Ontmoeting na de kerkdienst

Elke eerste zondag van de maand is er aansluitend aan de morgendienst
gelegenheid om elkaar als gemeenteleden of gasten te ontmoeten in het
Hervormd Centrum en iets te gebruiken van drinken en koek of taart.


 

Startdag - Gemeentedag

Jaarlijks starten we het winterseizoen met de gemeente dag, op een zaterdag in september. Personen uit verschillende geledingen van de gemeente vormen een startdagcommissie.

Organisatie:

Cor den Dekker, namens actiecomité Hervormd Centrum
Mart Schouten, namens actiecomité Hervormd Centrum
William Smienk, namens de kerkenraad, voorzitter
Sjany Versteeg, notuliste, secretaresse

Diverse personen uit de leiding van club etc.

2home hervormdegemeenteveen afbeelding hervormdegemeenteveen

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten