Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiecommissie

“Een levende gemeente, is een missionaire gemeente”. Daarmee bedoelt men te zeggen dat een gemeente die werkelijk het leven met de Heere kent, ook de drang ervaart om dit geloof met anderen te delen, door zending of evangelisatie. De zendings- en evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Deze commissie stelt zich tot doel om binnen de kerkelijke gemeente het zendingswerk gestalte te geven en vorm te geven aan het evangelisatiewerk in de gemeente.

Leden van de zendings- en evangelisatiecommissie:

  • Ds. J. Brouwer - voorzitter
  • Dhr. P.M. Sack - 2e voorzitter
  • Mevr. M. van Ballegooijen - secretariaat
  • Mevr. A. Vos
  • Dhr. G. Timmermans
  • Dhr. Y.M. Vos


  • zendingscommissie@hervormdveen.nl

Marlies en Björn van Veelen

Onze gemeente is als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van Marlies en Björn van Veelen. Marlies en Björn zijn op 6 juni 2019 voor 6 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar Salatiga, een middelgrote stad in Midden-Java, Indonesië. Al sinds haar 19e werkt Marlies in de gehandicaptenzorg. Steeds meer groeide bij haar het verlangen om haar kennis en vaardigheden in het buitenland te delen en om concreet mee te bouwen aan de wereldwijde kerk. Björn heeft de afgelopen jaren gewerkt in het kerkelijk jeugdwerk (HGJB). Ook hij kijkt er erg naar uit om naar Java te gaan, om zich dáár in te zetten voor het kerkelijk jeugdwerk.
Beiden zien het als een unieke ervaring om mee te leven met en onderdeel te zijn van Gods wereldwijde kerk. Ze geloven dat God hen roept om iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar te laten zijn op deze aarde. Dat deden ze tot begin juni 2019 in het werk in Nederland en dat gaan ze ook doen in Indonesië. Van februari tot juni 2019 hebben ze zich samen met een groep andere toekomstige zendingswerkers voorbereid op hun taak en leven in Indonesië.

Wij hopen u als gemeente op de hoogte te houden van de bevindingen van Marlies en Björn, zodat u zich bij hen betrokken weet. U kunt zich ook via de website van de GZB aanmelden om de nieuwsbrief en eventueel de blogs direct te ontvangen in uw mailbox.

Marlies en Björn van Veelen onverwachts weer terug naar Indonesië

In het voorjaar hebben wij u als gemeente bericht dat vanwege de coronacrisis Björn en Marlies van Veelen onverwacht terug moesten keren naar Nederland. Dit was voor hen een flinke tegenvaller. Een aantal weken geleden hebben wij als commissie een fijne ontmoeting met hen gehad. Op die avond hebben wij ook gekeken naar een mogelijkheid voor een ontmoeting met de gemeente, zeker omdat een terugkeer voorlopig niet mogelijk was. Nu is alles onverwachts weer gewijzigd en hopen zij op 5 november weer terug te gaan naar Indonesië. Hier volgt een bericht van hen:
 
Onverwachtse terugkeer
Wij zijn dankbaar om u, als deelgenotengemeente, te kunnen vertellen dat we mogen terugkeren naar Indonesië! Op 5 november hopen we te vliegen naar Java, om daarna tijdelijk in quarantaine te gaan. Vervolgens kijken we er naar uit om onze buren, onze collega’s en de gemeenten weer te ontmoeten. In de afgelopen tijd is er veel gebeurd en vanwege de verlenging van ons visum en enkele concrete hulpvragen vanuit de GKJTU (de kerk op Java), heeft de GZB besloten dat we terug mogen. 
Het Coronavirus heeft, net als in Nederland, in Indonesië ook veel invloed; veel mensen zijn ziek of zijn hun baan hierdoor verloren. In de komende maanden zullen wij ons werk dus ook aangepast moeten doen. We zullen voorzichtiger moeten zijn, om zelf niet besmet te raken. Maar mogelijk verandert ons werk ook tijdelijk, omdat we de kerk op een andere manier kunnen ondersteunen. Net als Nederland raakt het Coronavirus de kerk ook. En tegelijkertijd zijn wij er van overtuigt dat onze God doorgaat. Het is Zijn wereldwijde Kerk, het is Zijn werk. En in dat vertrouwen gaan wij weer onderweg. Wij willen u bedanken voor het meeleven, meebidden en meegeven. Het bemoedigd ons, dat u als hele gemeente dit werk mogelijk maakt en op afstand met ons verbonden bent! 

Hartelijke groet, 

Marlies en Björn van Veelen
www.gzb.nl/levenopjava

Bestelformulier GZB Dagboekje Een handvol koren 2021

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd, waarin wij nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Alle reden om te bestellen dus! Zou u bij interesse bijgevoegd bestelformulier willen invullen? U kunt dit doen tot en met uiterlijk zaterdag 28 november 2020. Dan zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboekje aan u verstrekken (uiteraard allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona). U kunt contant betalen bij aflevering.. Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling en betrokkenheid op het zendingswerk wereldwijd! Hartelijke groet namens uw Zendingscommissie, Marja van Ballegooijen PS: heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Mail dan naar vanballegooijen.marja@outlook.com.
Voor het bestelformulier:  https://tinyurl.com/y3oxhe95          of            qr code bestelformulier handvol koren.png
Scroll naar boven