Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiecommissie

“Een levende gemeente, is een missionaire gemeente”. Daarmee bedoelt men te zeggen dat een gemeente die werkelijk het leven met de Heere kent, ook de drang ervaart om dit geloof met anderen te delen, door zending of evangelisatie. De zendings- en evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Deze commissie stelt zich tot doel om binnen de kerkelijke gemeente het zendingswerk gestalte te geven en vorm te geven aan het evangelisatiewerk in de gemeente.

Leden van de zendings- en evangelisatiecommissie:

  • Ds. J. Brouwer - voorzitter
  • Dhr. P.M. Sack - 2e voorzitter
  • Mevr. M. van Ballegooijen - secretariaat
  • Mevr. A. Vos
  • Dhr. G. Timmermans
  • Dhr. Y.M. Vos


  • zendingscommissie@hervormdveen.nl

Marlies en Björn van Veelen

Onze gemeente is als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van Marlies en Björn van Veelen. Marlies en Björn zijn op 6 juni 2019 voor 6 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar Salatiga, een middelgrote stad in Midden-Java, Indonesië. Al sinds haar 19e werkt Marlies in de gehandicaptenzorg. Steeds meer groeide bij haar het verlangen om haar kennis en vaardigheden in het buitenland te delen en om concreet mee te bouwen aan de wereldwijde kerk. Björn heeft de afgelopen jaren gewerkt in het kerkelijk jeugdwerk (HGJB). Ook hij kijkt er erg naar uit om naar Java te gaan, om zich dáár in te zetten voor het kerkelijk jeugdwerk.
Beiden zien het als een unieke ervaring om mee te leven met en onderdeel te zijn van Gods wereldwijde kerk. Ze geloven dat God hen roept om iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar te laten zijn op deze aarde. Dat deden ze tot begin juni 2019 in het werk in Nederland en dat gaan ze ook doen in Indonesië. Van februari tot juni 2019 hebben ze zich samen met een groep andere toekomstige zendingswerkers voorbereid op hun taak en leven in Indonesië.

Wij hopen u als gemeente op de hoogte te houden van de bevindingen van Marlies en Björn, zodat u zich bij hen betrokken weet. U kunt zich ook via de website van de GZB aanmelden om de nieuwsbrief en eventueel de blogs direct te ontvangen in uw mailbox.

Voor een uitzending is veel geld nodig en als deelgenotengemeente willen wij door middel van acties of activiteiten daaraan bijdragen. Maar boven alles vragen wij om uw gebed voor Marlies en Björn.

Voor een eerste kennismaking kunt u het filmpje bekijken. Zij zonden dit op de dag van hun vertrek.

Björn en Marlies van Veelen terug in Nederland

Afgelopen zaterdag zijn Björn en Marlies teruggekomen in Nederland. Dit is voor hen een moeilijke beslissing. Wilt u aan hen denken in uw gebed.
Hieronder het bericht dat ze plaatsten op hun blog van de GZB.
Vorige week plaatsten we nog op Instagram dat wij in Salatiga zouden blijven. Maar zo’n 10 uur later besloot de GZB anders. Met als gevolg dat wij afgelopen zaterdag naar Nederland zijn gevlogen en nu 14 dagen in quarantaine zullen verblijven.
In de grote steden van Indonesië is er sprake van sociale onrust en de kans dat dit zich uitbreid (ook in onze regio) is ontzettend groot. Daarnaast stijgt het aantal besmettingen explosief in Indonesië, waardoor de kans op zorg ook voor ons ook sterk afneemt. 

Wij respecteren het leiderschap van de GZB. Zij maken deze keuze omdat zij onze werkgever zijn en daardoor verantwoordelijkheid dragen. En ook al hoopten wij dat wij mochten blijven, accepteren wij nu hun keuze.
Het is erg lastig om Indonesië, Salatiga, de kerk en ons thuis achter te laten. In de afgelopen 9 maanden zijn wij een beetje Indonesiër geworden waardoor wij niet meer dezelfde zijn, als toen wij uit Nederland vertrokken. Nederland is veranderd, wij zijn veranderd en ook onze familie/vrienden zijn veranderd. Dat maakt het lastig! 

We zien er tegenop om Indonesië achter te laten en we zien er (echt waar…) ook tegenop om weer in Nederland te zijn. We hebben jullie belooft om eerlijk te zijn, dus doen we dat nu ook.
We zullen ons huis, onze buurt, de kerk, onze collega’s en onze contacten in Indonesië gaan missen. Wij ervaren dat dit ons ‘thuis’ is. 

Wij gaan dus niet naar huis. Wij gaan naar Nederland.
En zoals wij in juni 2019 ons thuis in Nederland achterlieten, laten we nu in maart 2020 ons thuis in Indonesië achter. 

Voor ons ligt een onbekende toekomst. Voor ons allemaal, wereldwijd. Maar Jezus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Bij Hem komen we echt thuis.
 
Scroll naar boven