Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiecommissie

“Een levende gemeente, is een missionaire gemeente”. Daarmee bedoelt men te zeggen dat een gemeente die werkelijk het leven met de Heere kent, ook de drang ervaart om dit geloof met anderen te delen, door zending of evangelisatie. De zendings- en evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Deze commissie stelt zich tot doel om binnen de kerkelijke gemeente het zendingswerk gestalte te geven en vorm te geven aan het evangelisatiewerk in de gemeente.

Leden van de zendings- en evangelisatiecommissie:

  • Ds. J. Brouwer - voorzitter
  • Dhr. P.M. Sack - 2e voorzitter
  • Mevr. M. van Ballegooijen - secretariaat
  • Mevr. A. Vos
  • Dhr. G. Timmermans
  • Dhr. Y.M. Vos
  • Dhr. J.M. van Ballegooijen

  • zendingscommissie@hervormdveen.nl

Marlies en Björn van Veelen

Onze gemeente is als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van Marlies en Björn van Veelen. Marlies en Björn zijn op 6 juni 2019 voor 6 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar Salatiga, een middelgrote stad in Midden-Java, Indonesië. Al sinds haar 19e werkt Marlies in de gehandicaptenzorg. Steeds meer groeide bij haar het verlangen om haar kennis en vaardigheden in het buitenland te delen en om concreet mee te bouwen aan de wereldwijde kerk. Björn heeft de afgelopen jaren gewerkt in het kerkelijk jeugdwerk (HGJB). Ook hij kijkt er erg naar uit om naar Java te gaan, om zich dáár in te zetten voor het kerkelijk jeugdwerk.
Beiden zien het als een unieke ervaring om mee te leven met en onderdeel te zijn van Gods wereldwijde kerk. Ze geloven dat God hen roept om iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar te laten zijn op deze aarde. Dat deden ze tot begin juni 2019 in het werk in Nederland en dat gaan ze ook doen in Indonesië. Van februari tot juni 2019 hebben ze zich samen met een groep andere toekomstige zendingswerkers voorbereid op hun taak en leven in Indonesië.

Wij hopen u als gemeente op de hoogte te houden van de bevindingen van Marlies en Björn, zodat u zich bij hen betrokken weet. U kunt zich ook via de website van de GZB aanmelden om de nieuwsbrief en eventueel de blogs direct te ontvangen in uw mailbox.

Voor een uitzending is veel geld nodig en als deelgenotengemeente willen wij door middel van acties of activiteiten daaraan bijdragen. Maar boven alles vragen wij om uw gebed voor Marlies en Björn.

Voor een eerste kennismaking kunt u het filmpje bekijken. Zij zonden dit op de dag van hun vertrek.

Download de gebedsbrief november 2019 ››

Scroll naar boven