Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiecommissie

“Een levende gemeente, is een missionaire gemeente”. Daarmee bedoelt men te zeggen dat een gemeente die werkelijk het leven met de Heere kent, ook de drang ervaart om dit geloof met anderen te delen, door zending of evangelisatie. De zendings- en evangelisatiecommissie is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Deze commissie stelt zich tot doel om binnen de kerkelijke gemeente het zendingswerk gestalte te geven en vorm te geven aan het evangelisatiewerk in de gemeente.

Leden van de zendings- en evangelisatiecommissie:

  • Ds. J. Brouwer - voorzitter
  • Mevr. M. van Ballegooijen - secretariaat
  • Mevr. A. Vos
  • Dhr. G. Timmermans
  • Dhr. Y.M. Vos

zendingscommissie@hervormdveen.nl

Marlies en Björn 

Onze gemeente is als deelgenotengemeente betrokken bij de uitzending van Marlies en Björn. Marlies en Björn zijn op 6 juni 2019 uitgezonden naar Indonesië. Björn en Marlies werken daar aan gemeenschapsvorming in de sloppenwijken van een grote stad in Indonesië. Dat doen ze via onderwijs en medische zorg, hun specialiteiten. Hun doelgroepen zijn en blijven jeugd en mensen met een beperking.

Wij hopen u als gemeente op de hoogte te houden van de bevindingen van Marlies en Björn, zodat u zich bij hen betrokken weet. Scroll naar boven