Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant

ds. J. Brouwer
Grotestraat 17, Veen
0416 - 691 310
predikant@hervormdveen.nl

Scriba

C. van Doorn
Grotestraat 36, Veen
0416 - 694 186 | 06 - 53383521
scriba@hervormdveen.nl

Ouderlingen

C. van Doorn
Grotestraat 36, Veen
0416 - 694 186 |  06 - 53383521
vandoorn@vdu.nl

A.J. Duijster
Willem de Zwijgerstraat 92, Veen
06 - 15 46 13 18 
arnaudduijster@gmail.com

P. van Loon
Van der Loostraat 5a, Veen
06 - 21964386
peter-vanloon@outlook.com

G. Sonneveld
Maasdijk 60, Wijk en Aalburg
06 - 23 02 36 32
gsonneveld@solcon.nl

P.G. Timmermans
Witboomstraat 22, Veen
0416 - 695 417
info@petim.nl

Ouderlingen - Kerkrentmeesters

J.G. Bouman (secretaris)
Kerkstraat 1, Giessen
06 - 57 22 22 86
jan.bouman@singelstaete.nl

C.J. Luijendijk
Maasdijk 261a, Wijk en Aalburg
0416 - 697 312
kees@cjluijendijkmontage.nl

G. Romijn
Hubertus Schreudershof 37, Veen
0416 - 693 926
Gromijn@live.nl

Kerkrentmeesters

M.F. Timmermans
Coletsingel 1, Veen
06 - 53 46 04 61
fort@dtim.nl

M.J. Timmermans
Grotestraat 7, Veen
0416 - 778 778
info@thijstimmermans.nl

Rekeningnummer kerkrentmeesters 

NL54 RABO 0364904062
t.n.v. C.V.K. Hervormde Gemeente
kerkrentmeesters@hervormdveen.nl 

Diakenen

J.P. Nieuwenhuizen
Willem de Zwijgerstraat 23, Veen
0416 - 693 306
jaap.nieuwenhuizen@hotmail.nl

W. Smienk
Witboomstraat 40, Veen
06 - 11108691
williamsmienk@hotmail.com

G.J. van Vuren
Schmitzstraat 12, Veen
0416 - 722 032
g_vanvuren@hotmail.com

Rekeningnummer diaconie 

NL57 RABO 0364 9012 92
diaconie@hervormdveen.nl  
Scroll naar boven