Kerkenraad

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is door de kerkenraad ingesteld als orgaan van bijstand van de kerkenraad. In deze commissie worden 2 kerkenraadsleden benoemd. De predikant is adviserend lid van deze commissie. Iedere vereniging die zich met jeugdwerk bezighoudt is vertegenwoordigd in deze commissie. De jeugdcommissie coördineert de verschillende vormen van jeugdwerk, die er binnen de gemeente plaatsvinden.

  • Ouderling G. (Gerard)  Sonneveld - voorzitter, namens de kerkenraad
  • Ouderling A.J. (Arnaud) Duijster - secretaris, namens de kerkenraad
  • Willie Boer - namens de zondagsschool
  • Gerjon van Vuren - namens de jeugdclubs -12
  • Lenny Hartman - namens jeugdclub +12
  • Lianne Luijendijk - namens VBW -12
  • Bert de Winter - namens jeugdclub +14
  • Ds. J. Brouwer - adviserend lid

Voor vergaderdata zie de agenda

Scroll naar boven