headerafbeelding 2 hervormdegemeenteveen
home achtergrond groen hervormdegemeenteveen

Kerkenraad

2home achtergrond grijs hervormdegemeenteveen

Diaconie

Onze diaconie bestaat uit vier diakenen. Zij hebben als gekozen lid van de kerkenraad de taak het verzorgen van de hulp aan de behoeftigen. De diaconie is geroepen om binnen de gemeente handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

Wat doen we

Tijdens de eredienst wordt mede door de diakenen het diaconiegeld opgehaald. Zij proberen daarmee in en buiten de gemeente nood te verlichten. Dit kan in veel situaties en waar hulp nodig is, in de breedste zin van het woord. Hulp wordt in vele vormen geboden, waaronder:

  • Financiële hulp,
  • Praktische hulp,
  • Sociale hulp.

Veel geboden hulp wordt niet rechtstreeks door de diakenen verleend, maar veelal vanuit het netwerk waar de diaconie mee verbonden is of door actieve gemeenteleden. Denk dan aan bijvoorbeeld:

  • Schuld Hulp Maatje, voor ordening van de financiële situatie en het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven.
  • Diaconaal Maatschappelijk Werk, bij psychosociale- en relatieproblemen.
  • Talenta, voor het vinden van passend werk en re-integratie.

Wie helpen we

Onze eerste betrokkenheid is gericht op leden van onze gemeente. Dat kan voor de eigen situatie. Maar ook hulpvragen uit de omgeving proberen we altijd in te vullen. We merken dat de drempel om hulp te vragen groot is. De hulpvraag komt dan ook vaak vanuit de omgeving. Vervolgens nemen we op een gepaste manier contact op en proberen direct hulp te bieden of de brug te zijn naar organisaties vanuit ons netwerk. Dit alles uiteraard onder strikte geheimhouding.

Naast de nood in de eigen gemeente, wordt ook steun gegeven aan vele instellingen in binnen- en buitenland. Denk hierbij aan de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), IZB vereniging voor zending in Nederland, Dorcas, en de Gereformeerde Bond (GB) zijn slechts enkele voorbeelden van stichtingen, die de diaconie steunt.

In bijzondere omstandigheden wordt ook wel eens een aparte diaconiecollecte gehouden. Die wordt altijd van tevoren bekend gemaakt via deze website en het kerkblad.

Helpt u mee?

Hulp bieden kunnen we niet alleen. Daarom vragen wij u om:

  • Open ogen voor de nood om u heen. Ook als u twijfelt of de diaconie kan helpen vragen we u om contact op te nemen. We gaan hier altijd gepast mee om.
  • Financiële bijdragen. Vrijwel wekelijks wordt er gecollecteerd voor de diaconie. We hebben dit geld hard nodig voor hulp in de omgeving, maar ook in het buitenland.
  • Uw gebed. We vragen u te bidden voor de mensen in nood en het werk van de diaconie.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Het volgende rekeningnummer is hiervoor beschikbaar

  • NL57 RABO 0364 9012 92

T.N.V: Diaconie Hervormde Gemeente Veen

Contact

Heeft u vragen, wilt u een beroep doen op onze hulp, of kent u iemand anders waarvoor wij iets kunnen betekenen?
Stuur ons een e-mail via diaconie@hervormdveen.nl, of benader ons persoonlijk.

P.G. Timmermans (Voorzitter)
Witboomstraat 22, 4264RW Veen
06 - 53 30 13 15
info@petim.nl

W. Smienk (Secretaris)
Hubertus Schreudershof 24, 4264RG Veen
06 - 11 10 86 91
williamsmienk@hotmail.com

J.P. Nieuwenhuizen (Administratief diaken)
Willem de Zwijgerstraat 23, 4264ST Veen
06 - 16 37 25 20
jaap.nieuwenhuizen@hotmail.nl

M.A.H.J. van Helden (Algemeen Adjunct)
Bloklandhof 33A, 4261 TS  Wijk en Aalburg
06 - 23 77 79 89
mahjvanhelden@outlook.com

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten