Hervormd Centrum

In het Hervormd Centrum worden alle activiteiten gehouden die te maken hebben met het kerkelijk werk, en wordt de mogelijkheid geboden om onder bepaalde voorwaarden zaalruimte te huren voor niet-commercieel bedoelde vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen, recepties e.d.

Het College van kerkrentmeesters draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt en behartigt de financiële zaken. 

Indien u een (aan)vraag heeft kunt u contact opnemen met:
Heleen van den Assem  (06 - 17 16 89 20)
Ans den Dekker  (06 - 45 65 49 57,  j.c.den.dekker@hetnet.nl
Gerjon van Vuren  (06 - 20 81 73 26)

Het dagelijks bestuur van het Hervormd Centrum is het College van Kerkrentmeesters. Daarbinnen zijn ouderling-kerkrentmeesters C.J. Luijendijk en J.G. Bouman beide aanspreekpunt voor praktische vragen.

De administratie van het Hervormd Centrum wordt verzorgd door dhr. J. van Bergeijk.    

In het Hervormd Centrum is een AED aanwezig.

Actiecomité

Het actiecomité heeft als doel om geld bijeen te brengen voor de exploitatie van het Hervormd Centrum. Hiervoor worden onder normale omstandigheden gedurende het jaar verschillende acties georganiseerd:
- rommelmarkt op de laatste zaterdag van augustus
- slaatjesactie na Pasen, na Pinksteren en tijdens de rommelmarkt

Jenny van Alphen
0416 - 693 537
familievanalphen@hetnet.nl

Diederik van Ballegooijen
06 - 29 18 21 54
dvanballegooijen@hotmail.com

Cor den Dekker
0416 - 693 689
info@cordendekker.nl

Agnes Vos
0416 - 694 170
e.vos96@kpnplanet.nl

Jan Roza
0416 - 692 666
Jan.roza@live.nl

Mart Schouten
0416 - 693 126
Schouten53@hotmail.com

Henk Timmermans
0416 - 691 855
henkenpetri@gmail.com

Rommelmarkt

Jaarlijks wordt de laatste zaterdag van augustus de rommelmarkt in het grasveld bij de kerk gehouden. Houd voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt verkoping de berichtgeving in “Voetius” in de gaten. Locatie: Veensesteeg 5a. Ook de vrijdag voor de verkoping kunnen er vanaf 18:00 uur spullen worden aangeleverd op het grasveld bij de kerk.

Vanwege de hoge afvoerkosten van overgebleven spullen na de markt kunnen we geen: bankstellen, 2 zits banken, grote kasten, kasten die uit elkaar liggen, bedden en matrassen meer innemen. De leden van het actiecomité die de spullen in ontvangst nemen zullen hierop toezien. In de schuur aan de Veensesteeg hangt een lijst waarop staat wat we niet meer in ontvangst kunnen nemen.

Wij rekenen in deze op uw begrip.

Coördinatie slaatjesactie

Gerrie Vos
0416 - 692 104

Scroll naar boven