Nieuws

« Terug

Erediensten en corona maatregelen

31 mrt

Beste gemeenteleden en gasten,

 

Naar aanleiding van de huidige corona crisis, treft u hieronder het beleid aan dat in onze gemeente wordt gevoerd m.b.t. de Erediensten.

 

Uitnodiging voor de Erediensten:

De Kerkenraad zal per dienst een vierde deel van de straten selecteren.

De  bewoners van die straten worden uitgenodigd, om naar de morgen- of avonddienst te komen. De uitnodiging geldt voor leden zowel als gasten.

Dit geldt ook voor hen die buiten de dorpsgrenzen van Veen, of in een van de omliggende plaatsen, wonen.

Stellen die niet in dezelfde straat /wijk wonen, kunnen wel samen naar de kerk komen.

De straten die per dienst aan de beurt zijn, zullen op de website en in de Voetius vermeld worden.

Ook zal dit op zondag, een week van te voren, worden meegedeeld.

Registratie:

Bij binnenkomst in de kerk worden de namen van de kerkgangers geregistreerd door een kerkenraadslid.

Deze registratie is een advies vanuit het RIVM.

Het enige doel van deze registratie is, dat er bron-onderzoek kan plaatsvinden bij een eventuele corona-besmetting.

De ingevulde registratie-lijsten worden na de kerkdiensten opgeborgen in de kluis van de kerk en na 4 weken vernietigd.

Kinderoppas en kerkauto:

Om u zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid van crèche en kerkauto.

Elke zondagmorgen is er crèche in het Hervormd Centrum. 

Voor de kerkauto kunt u bellen met de chauffeur die aan de beurt is, naam en telefoonnummer staan wekelijks in kerkblad Voetius.

Doopdiensten:

Bij doopdiensten wordt er aan de doopouders de ruimte geboden tot het uitnodigen van ca. 4 gasten (grootouders), die de Eredienst in de kerk mogen bijwonen.

Verder zijn de onderstaande zaken van toepassing;

 Toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang.  U kunt het kerkgebouw wel verlaten bij de uitgangen bij de galerij en bij de consistorie.

 In de kerk zijn de vrije zitplaatsen gemerkt met een groene sticker. Wanneer u met gezinsleden/huisgenoten komt, mag u wel bij elkaar zitten. Verder mag er op plaatsen zonder sticker niet worden gezeten.

 Graag de aanwijzingen van de koster die de zitplaatsen toewijst opvolgen. Omdat dit wat meer tijd kost dan gebruikelijk, is het fijn als u tijdig in de kerk probeert te zijn 

 Wanneer de plaatsen met een sticker bezet zijn worden er in de kerk niet meer personen toegelaten. 

 Gemeenteleden of gasten die klachten hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden verzocht niet naar de kerk te komen.

 Bij de ingang van de kerk is desinfectiemiddel aanwezig, waar u uw handen mee kunt ontsmetten.

 De overheid adviseert om bij het betreden en verlaten van de kerk mondkapjes te dragen. Er zijn bij de ingang van de kerk mondkapjes aanwezig, deze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

 Na de morgendiensten worden de gebruikte plaatsen gedesinfecteerd.

Kerkbijbels: Omdat de kerkbijbels meer besmettingsgevaar kunnen geven en moeilijk te reinigen zijn, wordt u vriendelijk verzocht uw eigen bijbel mee te nemen naar de kerk en deze weer mee te nemen wanneer u naar huis gaat.

 We zullen in de kerk gebruik maken van de aanwezige ventilatiemogelijkheden. Het is mogelijk dat hierdoor de temperatuur in de kerk geleidelijk daalt. Houd hier in uw kledingkeuze rekening mee. (Met de mechanische ventilatie voldoen we ruimschoots aan de eisen m.b.t. de corona-maatregelen)

 Let op dat u de geldende coronamaatregel ook aanhoudt bij het naar binnen komen en naar buiten gaan van het kerkgebouw. Bij het verlaten willen wij u vragen dit met gepaste afstand te doen, bank voor bank.

 Er zal na de dienst, bij de uitgangen van de kerk gecollecteerd worden, voor 3 doeleinden. (college van kerkrentmeesters, diaconie en onderhoudsfonds). Collecten kunnen daarnaast overgemaakt blijven worden, op de bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en/of van de Diaconie. (Zie elders op deze website)

 De Erediensten worden via livestream uitgezonden en kunnen dus thuis beluisterd/bekeken worden. Dit kan ook op een later tijdstip.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Kerkenraad.

« Terug

Scroll naar boven