Nieuws

« Terug

Erediensten en corona maatregelen – geactualiseerd op 7 oktober 2020.

09 okt

Beste gemeenteleden en gasten,

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. de corona crisis heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 5 oktober besloten tot een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de laatste adviezen van de overheid en de landelijke kerk (PKN).

 

Nieuwe regels die per direct ingaan zijn:

 

-       Het zingen ’s zondags gebeurt voorlopig door enkele mensen voorin de kerk.

-       De beperking ten aanzien van zingen van maximaal vijf mensen, die landelijk wordt aanbevolen, nemen wij dus voorlopig over en deze geldt ook voor alle andere kerkelijke activiteiten.

-       Het uitgenodigde aantal groepen kerkgangers bestaat niet meer uit ⅓ van de straten per één dienst, maar ¼ (zie elders op deze site de nieuwe straten-indeling).

-       Onder de toren liggen mondkapjes beschikbaar. Hierop is het overheidsadvies van begin oktober van toepassing.

-       In het Hervormd Centrum staan wij zoveel mogelijk alleen de club-activiteiten van de kinderen t/m 17 jaar toe. Overige activiteiten vinden zoveel mogelijk in de kerk plaats. In de kerk is geen mogelijkheid om koffie of iets dergelijks te gebruiken.

-       Dit betekent dat de kerk veel intensiever gebruikt gaat worden; én dat er voor kerk en het Hervormd Centrum een nieuw rooster van activiteiten komt.

-       Eveneens dat sommige activiteiten worden verschoven of tijdelijk opgeschort.

 

Uitnodiging per straat (4 wijken vanaf zo. 11 oktober):

De Kerkenraad zal per dienst straten selecteren, waarvan de bewoners uitgenodigd worden om naar de morgen- of avonddienst te komen. Dit geldt ook voor hen die buiten de dorpsgrenzen van Veen, of in een van de omliggende plaatsen, wonen.

Stellen die niet in dezelfde straat/wijk wonen, kunnen wel samen naar de kerk komen.

De straten die per dienst aan de beurt zijn, zullen op de website en wekelijks in de Voetius vermeld worden.

Ook zal dit op zondag, een week van te voren, worden meegedeeld.

 

Registratie:

Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam en die van uw huisgenoten geregistreerd door een kerkenraadslid.

Deze registratie is een verplichting vanuit het RIVM.

Het enige doel van de registratie is dat de GGD bron-onderzoek kan doen bij een eventuele corona-besmetting.

De aanwezigheidslijsten met namen worden na de kerkdiensten opgeborgen in de kluis van de kerk en na 4 weken vernietigd.

Kinderoppas en kerkauto:

Om u zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid van crèche en kerkauto.

Elke zondagmorgen is er crèche in het Hervormd Centrum.

Voor de kerkauto kunt u bellen met de chauffeur die aan de beurt is, naam en telefoonnummer staan wekelijks in kerkblad Voetius.

 

Hervormd Centrum:

Voorlopig is er geen mogelijkheid meer tot het bijwonen van de diensten in het Hervormd Centrum.

 

Doopdiensten:

Bij doopdiensten wordt er aan de doopouders de ruimte geboden tot het uitnodigen van ca. 10 gasten, die de Eredienst in de kerk mogen bijwonen.

 

Verder zijn de onderstaande zaken van toepassing;

  Toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang.  U kunt het kerkgebouw wel verlaten bij de uitgangen bij de galerij en bij de consistorie.

  In de kerk zijn de vrije zitplaatsen gemerkt met een groene sticker. Wanneer u met gezinsleden/huisgenoten komt, mag u wel bij elkaar zitten. Verder mag er op plaatsen zonder sticker niet worden gezeten.

  Graag de aanwijzingen van de koster die de zitplaatsen toewijst opvolgen. Omdat dit wat meer tijd kost dan gebruikelijk, is het fijn als u tijdig in de kerk probeert te zijn. 

  Wanneer de plaatsen met een sticker bezet zijn worden er in de kerk niet meer personen toegelaten. 

  Gemeenteleden of gasten die klachten hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden verzocht niet naar de kerk te komen. 

  Bij de ingang van de kerk is desinfectiemiddel aanwezig, waar u uw handen mee kunt ontsmetten.

  Er zijn mondkapjes aanwezig, die u op advies van de overheid kunt gebruiken; deze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

  De gebruikte banken zullen na de morgendiensten gedesinfecteerd worden.

  Kerkbijbels: Omdat de kerkbijbels meer besmettingsgevaar kunnen geven en moeilijk te reinigen zijn, wordt u vriendelijk verzocht uw eigen bijbel mee te nemen naar de kerk en mee te nemen wanneer u vanuit de dienst naar huis gaat.

  We zullen in de kerk gebruik maken van de aanwezige ventilatiemogelijkheden; Met de mechanische ventilatie voldoen we ruimschoots aan de eisen m.b.t. de corona-maatregelen. Het is mogelijk dat hierdoor de temperatuur in de kerk geleidelijk daalt. Houd hier in uw kledingkeuze rekening mee.

  Let op dat u de 1,5 meter afstand ook aanhoudt bij het naar binnen komen en naar buiten gaan van het kerkgebouw. Bij het verlaten willen wij u vragen dit met gepaste afstand te doen, bank voor bank.

  Er zal na de dienst, bij de uitgangen van de kerk gecollecteerd worden, voor 3 doeleinden. (college van kerkrentmeesters, diaconie en onderhoudsfonds). Collecten kunnen daarnaast overgemaakt blijven worden, op de bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en/of van de Diaconie. (zie elders op deze website)

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Kerkenraad.

« Terug

Scroll naar boven