Nieuws

« Terug

Erediensten vanaf zondag 5 Juli 2020 i.v.m. corona maatregelen. GEACTUALISEERD d.d. 07-07-2020.

08 jul

Beste gemeenteleden en gasten,

 

De overheid heeft een aantal corona-maatregelen versoepeld en naar aanleiding daarvan heeft de Kerkenraad overlegd hoe wij hier als gemeente mee om willen gaan.

 

Vanaf 1 juli mogen er een onbeperkt aantal personen bijeenkomen in een gebouw, mits er een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar gehouden kan worden.

We willen als Kerkenraad vanaf zondag 5 juli als volgt omgaan met deze verruiming:

 

Hoewel de overheid geen maximum stelt aan het aantal bezoekers, heeft de Kerkenraad besloten om niet het maximale aantal bezoekers uit te nodigen.

We houden in de kerk voorlopig een afstand van ca. 2,5 meter tussen de rijen aan. In de rijen geldt een onderlinge afstand van 1,5 meter. Maar dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Die mogen wel naast elkaar zitten, ook als ze niet uit hetzelfde huishouden komen.

We maken deze keuze omdat we de gemeentezang, als wezenlijk onderdeel van de liturgie, willen voortzetten.

Hierdoor kunnen er per dienst ongeveer 80 kerkgangers aanwezig zijn. 

We zullen in onze gemeente gaan werken met het uitnodigen van gemeenteleden en gasten per straat of wijk.

 

Hoe werkt dit in de praktijk?

De Kerkenraad zal per dienst straten selecteren, waarvan de bewoners uitgenodigd worden om naar de morgen- of avonddienst te komen. Dit geldt ook voor hen die buiten de dorpsgrenzen van Veen, of in één van de omliggende plaatsen, wonen.

De straten die per dienst aan de beurt zijn, zullen op de website en wekelijks in de Voetius vermeld worden.

Ook zal dit op zondag, een week van te voren, worden meegedeeld.

We willen alle gemeenteleden en gasten vragen om aan deze uitnodiging gehoor te geven.

U hoeft niet thuis te blijven vanuit de overweging een ander voor te laten gaan, want in de indeling per straat is er met uw/jouw komst gerekend.

Stellen die niet in dezelfde straat /wijk wonen, kunnen wel samen naar de kerk komen.

Op zondag 26 juli willen we (bij wijze van proef) de avonddienst openstellen voor iedereen. Aangezien dan de zomervakantie is begonnen is de verwachting dat dan ieder die wil ook kan komen.

 

Kinderoppas en kerkauto:

Om u zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen naar de kerk te komen, is er ook de mogelijkheid van crèche en kerkauto.

Wanneer u gebruik wilt maken van de crèche, dient u dit wel uiterlijk zaterdagochtend te laten weten, om te voorkomen dat er wel oppas maar geen kinderen zijn. Dit kunt u doorgeven aan Rianne van Dongen 06-2936 5557 of aan Elise Bax 06-8326 9300.

 

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto, dan kunt u dat, uiterlijk zaterdagmorgen, doorgeven aan ds. Brouwer, tel. 691 310, of aan de scriba C. van Doorn, tel. 694 186.

 

Hervormd Centrum:

Wanneer blijkt dat er meer bezoekers naar de diensten komen dan dat er in het kerkgebouw zijn toegestaan, dan kunt u uitwijken naar het Hervormd Centrum.

Daar wordt de mogelijkheid geboden om de diensten gezamenlijk mee te luisteren/kijken op het grote beamerscherm.

In het Hervormd Centrum zal een ambtsdrager aanwezig zijn om e.e.a. in goede banen te leiden en de beamer te bedienen.

 

Doopdiensten:

Bij doopdiensten wordt er aan de doopouders de ruimte geboden tot het uitnodigen van ca. 10 gasten die de Eredienst in de kerk mogen bijwonen.

Daarnaast wordt doopouders de mogelijkheid geboden om nog eens ca. 10 gasten uit te nodigen die de dienst in het Hervormd Centrum kunnen bijwonen.

 

Verder zijn de onderstaande zaken van toepassing;

Toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang.  

U kunt het kerkgebouw wel verlaten bij de uitgangen bij de galerij en bij de consistorie.

 

In de kerk zijn de vrije zitplaatsen gemerkt met een groene sticker.

Wanneer u met gezinsleden/huisgenoten komt, mag u wel bij elkaar zitten.

Verder mag er op plaatsen zonder sticker niet worden gezeten.

 

Graag de aanwijzingen van de koster die de zitplaatsen toewijst opvolgen.

Omdat dit wat meer tijd kost dan gebruikelijk, is het fijn als u tijdig in de kerk probeert te zijn.

 

Wanneer de plaatsen met een sticker bezet zijn worden er in de kerk niet meer personen toegelaten.

 

Gemeenteleden of gasten die klachten hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden verzocht niet naar de kerk te komen.

 

Bij de ingang van de kerk is desinfectiemiddel aanwezig, waar u uw handen mee kunt ontsmetten.

Er zijn mondkapjes aanwezig, die u desgewenst kunt gebruiken; deze zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

De gebruikte banken zullen na de morgendiensten gedesinfecteerd worden.

 

Kerkbijbels: Omdat de kerkbijbels meer besmettingsgevaar kunnen geven en moeilijk te reinigen zijn, wordt u vriendelijk verzocht uw eigen bijbel mee te nemen naar de kerk en mee te nemen wanneer u vanuit de dienst naar huis gaat.

 

We zullen in de kerk gebruik maken van de aanwezige ventilatie-mogelijkheden, zoals deuren op een kier, het galmgat open en het ventilatiesysteem aan. De temperatuur in de kerk en het Hervormd Centrum kan hierdoor wat lager zijn. Houd hier rekening mee in uw kledingkeuze.

 

Let op dat u de 1,5 meter afstand ook aanhoudt bij het naar binnen komen en naar buiten gaan van het kerkgebouw.

Bij het verlaten willen wij u vragen dit met gepaste afstand te doen, bank voor bank.

 

Er zal na de dienst, bij de uitgangen van de kerk gecollecteerd worden, voor 3 doeleinden. (kerkrentmeesters, diaconie en onderhoudsfonds).

Collecten kunnen daarnaast overgemaakt blijven worden, op de bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en/of van de Diaconie. (zie elders op deze website)

Ook kunt u gebruik maken van de Collecte-QR code in de beelduitzendingen.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Kerkenraad.

« Terug

Scroll naar boven