Collecten

Door de actuele coronacrisis is het niet mogelijk om te collecteren tijdens de kerkdiensten. Daarom bieden wij hierbij de mogelijkheid om digitaal uw gift te doen.

Scan de QR-code (of gebruik de volgende link: Collecten Hervormde Gemeente Veen) en volg de instructies op de betaalpagina.

qr.png 

(Een aandachtspunt hierbij is: De iDEAL-betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.)

 

Werkt of lukt het niet om via bovenstaande iDEAL uw gift te geven? Rechtstreeks u giften per bank overmaken kan naar:

  • NL57 RABO 0364 9012 92 t.a.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veen
  • NL54 RABO 0364 9040 62 t.a.v. C.V.K. Hervormde Gemeente Veen.

Indien u niet in staat bent om uw giften per iDEAL of bank over te maken, kunt u dit ook in een gesloten envelop achterlaten in de brievenbus van de pastorie. Daarnaast zijn er nog voldoende kerkradio collectebusjes beschikbaar welke u kunt opvragen bij Hans van Ballegooijen, 06-51148345.

Alle ontvangsten per iDEAL, envelop of via de collectebusjes zullen op een eerlijke wijze verdeeld worden tussen diaconie, kerk en onderhoudsfonds.

 

Namens diaconie en kerkrentmeesters een hartelijke dank voor uw gave!Scroll naar boven