Volwassenen

Bijbelstudie in groeigroepen

Groeigroepen Er bestaan verschillende zo genoemde groeigroepen in onze gemeente. De opzet van een groeigroep is dat gemeenteleden elkaar ontmoeten in kleine gesprekskringen rondom de bijbel. Volgens een samen vastgesteld ritme wordt een Bijbelstudie gedaan, bij een van de deelnemers thuis. Bestaande groeigroepen kunnen splitsen of voortbestaan. In het laatste geval kunnen er nieuwe groepen worden gevormd. Er is contact met de kerkenraad via ambtsdragers die betrokken zijn.
Meer informatie bij ds. Brouwer. Met ingang van dit seizoen spreekt hij, in overleg met de groepsvertegenwoordigers, minimaal eens per seizoen een gezamenlijke ontmoeting af, waarin de ervaringen en gang van zaken in de groepen worden besproken.

1 x per 2 weken op dinsdag van 20.30 t/m 21.30 uur

Contactpersonen, die informatie en ervaringen kunnen vertellen:

Groeigroep 1

Rick Bouter
Dr. Tjalmastraat 39
rickbouter89@gmail.com

Groeigroep 2

Geraldine van Vuren
Wilhelminastraat 11
geraldine_vuren@hotmail.com

Groeigroep 3

Jeannette Schreuders
06-12112092
schreudersjeannette@hotmail.com

Scroll naar boven