Jongeren

Catechisaties

Catechisatie is een ontmoetingsgebeuren en een leergebeuren. Rondom de open Bijbel ontmoeten we elkaar. We bidden. We stellen vragen en krijgen antwoorden. We vertellen verhalen, reageren op elkaar. We hopen op de dinsdagavonden weer bij elkaar te komen.

Dinsdagavond
Hervormd Centrum, Grotestraat 25. Kun je, de eerste keer of latere keren, niet? Graag even afmelden bij mij: predikant@hervormdveen.nl; appen mag ook (niet bellen) naar mijn nummer 06 - 12 86 35 00.

Je kunt kiezen op tijdstip:

  • 19.00-19.45 uur (12-13 jr.)
  • 19.45-20.30 uur (14-15 jr.)
  • 20.30-21.15 uur (16+)

We gaan door tot vóór de week van Pasen (Pasen 2021 is 4 en 5 april.)
Ik kijk ernaar uit om jullie weer te ontmoeten, het is een belangrijk moment om met elkaar in gesprek te zijn en met elkaar mee te leven.

Er zijn geen catechisaties tijdens de schoolvakanties en in de week van Dankdag en Biddag. Deze en eventuele andere onderbrekingen worden gemeld via verschillende kanalen.

Ds. J. Brouwer

Scroll naar boven