Jongeren

Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar zal er weer belijdeniscatechisatie zijn, als de Heere wil en wij leven. Wat is daar het doel van?

  1. Geestelijke verdieping, als vervolg op wat je al meekreeg;
  2. Hulp om toe te groeien naar openbare geloofsbelijdenis.

Jong(eren) en oud(eren) van harte welkom! Voor een gesprek, neem contact op met je/uw wijkouderling. Voor informatie, opgave of een gesprek, bel ds. J. Brouwer (0416 - 691 310) of mail predikant@hervormdveen.nl.

Scroll naar boven